Section Title

Informar de abuso

c13f5-basic-tile-pluri.-bartomeu-amat-terrassa-alta-1-

Edificio plurifamiliar Bartomeu Amat

Arquitecto: Durán Arquitectes SLP
Localización: Terrassa (España)
Año de Ejecución: 2020
Superficie aproximada: 250 m2
Sistema empleado: BASIC TILE